MLS Pardubického kraje

MLS Pardubického kraje

Kategorie


Oceněné produkty, Ročník 2020

V roce 2020 se do soutěže MLS Pardubického kraje přihlásilo 29 výrobců a komise hodnotila 96 produktů. Nejvyšší zastoupení měla kategorie Mléko a mléčné výrobky – 42 výrobků (44 %). Dále následovaly Výrobky z medu a ostatní (26 výrobků), Maso a masné výrobky (19 výrobků) a Mlýnské, pekárenské a cukrářské výrobky (9 výrobků). K hodnocení zasedla pětičlenná porota, která ochutnávala nejen produkty známých regionálních firem, ale také novinky, které si cestu k zákazníkům teprve hledají. Ocenění MLS Pardubického kraje se porota rozhodla udělit 26 výrobkům. Šesti výrobcům, kteří se do soutěže přihlásili poprvé byl udělen titul „Objev roku“.

Galerie oceněných produktů:

Maso a masné výrobky

Maso a masné výrobky

Mlýnské a pekárenské a cukrářské výrobky

Mlýnské a pekárenské a cukrářské výrobky

Výrobky z medu a ostatní

Výrobky z medu a ostatní

Mléko a mléčné výrobky

Mléko a mléčné výrobky

Powered by w3.css