Soutěž o nejlepší potravinářský výrobek Pardubického kraje
Motto soutěže: „Podporujeme potravinářské výrobky a výrobce Pardubického kraje“

Projekt MLS Pardubického kraje organizuje za finanční podpory Pardubického kraje již od roku 2006 obecně prospěšná společnost Agrovenkov. Cílem soutěže o nejlepší potravinářské výrobky Pardubického kraje je podpora regionálních výrobců a posílení povědomí spotřebitelů o kvalitních regionálních výrobcích.

Oceněné výrobky obdrží certifikát MLS Pardubického kraje, který uděluje hejtman Pardubického kraje a předseda správní rady Agrovenkov o.p.s.. Tuto ochrannou známku může výrobce u oceněného výrobku používat po dobu 4 let.

Cílem soutěže je podpora poptávky po kvalitních českých regionálních potravinách, přesvědčit spotřebitele, že u potravin není důležitá pouze cena, ale také jejich kvalita, čerstvost a v dnešní době hlavně původ.

Účastí v soutěži dostávají výrobci následně možnost propagovat své firmy a výrobky na významných regionálních akcích určených pro širokou veřejnost. Tradičně se tak své produkty mohou nabízet na Fresh festivalu v Pardubicích, Dožínkách Pardubického kraje, Dni Pardubického kraje, Koních v akci či při podobných příležitostech.

Oceněné výrobky mají zajištěnou inzerci a medializaci zdarma. Popularitu jim přináší prezentace prostřednictvím webových stránek, sociálních sítí či katalogu, který je každoročně vydáván a prezentován při významných krajských akcích.