You are currently viewing ZD Sloupnice začala vyrábět mléčné výrobky

ZD Sloupnice začala vyrábět mléčné výrobky

ZD Sloupnice pořádala 1. a 2. října den otevřených dveří, kdy oficiálně otevřeli mléčnou farmu v Dolní Sloupnici a bylo poprvé možné ochutnat jejich mléčné výrobky z minimlékárny v Řetové. Otevřeny byly návštěvníkům provozy živočišné výroby v Dolní Sloupnici, Němčicích a Řetové a provoz střediska mechanizace. Na vydařenou akci se přišlo podívat kolem 1 400 návštěvníků.

Odlišné je na jejich mléčných výrobcích to, že je vyrábí, jako jedni z prvních, pouze z mléka s certifikací A2. Jedná se o původní variantu mléka, která je mnohými konzumenty považována za lépe stravitelnou.

ZD Sloupnice spustila prodej mléčných výrobků ve svých 10 prodejnách Řeznictví Sloupnice a na benzinové stanici ZD Sloupnice 12. října. Od 19. října lze také každé úterý a čtvrtek od 15 do 17 hodin navštívit prodejní okénko přímo v jejich minimlékárně v Řetové.
Zakoupit si můžete jejich selské A2 mléko, kefírové A2 mléko (přírodní, borůvkové a jahodové), A2 jogurt (bílý, jahodový, čokoládový, meruňkový a borůvkový), A2 tvaroh a brzy budou v prodeji i čerstvé sýry.

Co je A2 mléko?

A2 mléko je původní varianta mléka, kterou nalezneme u koz, ovcí i lidí. Před přibližně 10 tisíci lety také všechny krávy dávaly A2 mléko. Pak se ale u jedné populace krav v severní Evropě mléko náhodně přeměnilo na A1 a vlivem šlechtění se tento typ mléka velmi rozšířil. Dnes u moderních plemen skotu převažuje A1 mléko.
A2 mléko obsahuje pouze A2 beta-kasein, který je tráven odlišně a pomáhá tak předcházet zažívacím problémům.

A2A2 kráva

To, jaký typ mléka jednotlivá kráva dává, je geneticky podmíněno stejně jako třeba barva srsti. Každý znak nebo vlastnost je u zvířat i lidí dán 2 kopiemi jednoho genu, které se v buňce vyskytují současně. Původně byly obě kopie genu stejné, říkáme, že dojnice byly genotypově A2A2, a všechny krávy dávaly A2 mléko. Časem se však objevila nová varianta genu A1. Dnes tedy každá kráva může mít buď obě kopie tohoto genu stejné (A2A2 či A1A1) nebo její genetická informace obsahuje obě varianty (A2A1). Konvenční mléko je tedy většinou směsí A1 a A2 mléka, bývá označováno jako A1 mléko. Pouze krávy s genotypem A2A2 dávají A2 mléko.

Genotyp zvířete je možné určit jen pomocí genetického testu. K tomu stačí šetrně odebrat pouze pár chlupů z ocasu. Pro potřeby mlékárny tak v ZD Sloupnice mají stádo krav, které má potvrzený genotyp A2A2. Tyto krávy proto produkují pouze A2 mléko.

Už jste jejich mléčné výrobky ochutnali?

Webové stránky: ZD Sloupnice
Facebook: ZD Sloupnice
Instagram: ZD Sloupnice

Napsat komentář